Kien hemm tifel imsejjaħ Ruman u ma kienx ihobb l-Asjatiċi.