Miraklu għall-Maltin

|
06/12/2017, 8:54 pm
X’kien jiġri kieku San Pawl spiċċa fuq ix-xtut Maltin f’dan iż-żmien fejn kulħadd għandu aċċess għall-midja soċjali?

Mitra komda, baklu ħafif

|
04/12/2017, 7:20 pm
Peress li f’pajjiżna għandna sitwazzjoni kemmxejn partikolari, ħejjejt naqra ta’ manifest tal-Arċ/Isqof ideali għal Malta u Għawdex. Ftit punti prattiċi meħudin minn dak li jintqal fil-każini u s-sagristiji, fl-istatuses fuq facebook u l-kummenti taħt il-blogs, fl-ittri lill-gazzetti u fil-phone-ins tar-radju. Jekk jimxi fuqhom, l-episkopat tiegħu ikun xogħol sabiħ għalih u joffri ħajja komda għalina l-Insara.

Inkomplu nnaqqru d-drittijiet tat-tfal

|
04/12/2017, 11:57 am
Dan l-aħħar kellna dibattiti fl-aħbarijiet dwar l-introduzzjoni ta’ Avviż Legali 156 tas-sena 2017, li hu suppost avviż legali innoċenti li tirrigwarda l-leave lil min ikun irid tqala permezz ta’ teknoloġija medikament assistita (IVF).

​Il-Knisja, l-Arċisqof u l-Partiġġjaniżmu

|
04/12/2017, 10:13 am
Sa minn tfuliti dejjem smajt u qrajt fuq il-persekuzzjonijiet li affaċjaw missirijietna fis-snin sittin. Persekuzzjonijiet politiċi li diversi Laburisti ta’ fidi nisranija qawwija u soda kienu qed jaffaċjaw għaliex baqgħu sodi u fermi fiż-żamma tal-prinċipji politiċi tagħhom. Laburisti bħal Guże’ Ellul Mercer, Lisa Zammit u Toninu Caligari fost ħafna oħrajn illi għalkemm kellhom fidi qawwija u soda, u għexu sal-aħħar mumenti ta’ ħajjithom fil-biża’ t’Alla spiċċaw irreġettati u umiljati mill-knisja tant illi ndifnu f’art mhux ikkonsagrata, art magħrufa aħjar bħala l-miżbla.

​Malta l-ewwel u qabel kollox…dejjem!

|
20/11/2017, 10:41 am
Ħassejt weġgħa f’qalbi nisma’ Maltin bħali jżebilħu isem pajjiżhom. Ħassejt rabja liema bħala nara l-ħarsa ta’ sodisfazzjon fuq wiċċ l-ewro-parlamentari Nazzjonalisti meta l-għażiża Malta tagħna inġustament ġiet imsawta u saħansitra kkumparata ma’ Narcos, serje’ televiżiva ambjentata fil-Kolumbja ta’ żmien Pablo Escobar fejn l-omiċidji u t-traffikar tad-droga kienu l-ordni tal-ġurnata.

Għażż intellettwali kollettiv

|
13/11/2017, 9:58 am
Kienu jgħidu li “Malta fior del mondo.” Imma naħseb li l-ward ilu li tbiel.

Il-Poplu ma jridx aktar ħdura u mibegħda…

|
06/11/2017, 10:27 am
Sfortunatment l-omiċidju ta’ Daphne kompla jġib aktar qasmiet fost il-poplu tagħna.

Arrestawni minħabba Daphne – Police

|
27/10/2017, 11:39 am
Kien ċar li l-arrest tiegħi kien ġara minħabba Daphne. Riedu jkunu jafu jekk kontx sors tagħha u riedu jwasslu messaġġ lil kull sors li kellha biex jieqaf jgħaddilha l-informazzjoni.

​Illejla l-PBS reġa’ qatel lil Daphne

|
24/10/2017, 10:27 pm
Qtil politiku ieħor, din id-darba b’eluf ta’ xhieda.

Reazzjonijiet quddiem Pinna Mkissra

|
23/10/2017, 9:48 am
Xi wħud mir-reazzjonijiet li laqgħu l-aħbar tal-assassinju terribbli tal-ġurnalista brillanti u kontroversjali, Daphne Caruana Galizia, xejn ma jagħmlu ġieħ lil ġensna.